Reken op onze ruime ervaring met en kennis van de douanewetgeving,
douane-aangiften, douaneclaims en digitale communicatie.

Douaneformaliteiten en -aangiften


Portmade Customs is expert in alle douanegerelateerde aangiften: import, export, transit, fiscale vertegenwoordiging, claimbehandeling, aanvraag vergunningen, verificaties enzovoort. We kunnen al deze activiteiten voor u uitvoeren binnen de Benelux.

Lees meer

DOUANECLAIMS


Onze mensen komen uit de logistieke sector. Ons customs claims team is vertrouwd met:

  • scheepsgebonden claims voor rekening van scheepsagenten
  • aangiftegebonden claims voor rekening van onze klanten
  • rapportering op alle parameters

Het denkt vooruit en preventief, en het werkt met een zelf ontwikkeld, geïntegreerd claimbehandelingssysteem voor:

  • prefailurerapportering
  • reminderrapportering
  • het linken van claims aan aangiften en opdrachten

Bij structurele claims, herhaalde inbreuken, bespreken onze medewerkers – afhankelijk van de oorzaak – het dossier op nationaal niveau met de douane-autoriteiten

Goed om weten over de Brexit