De stormloop is uitgebleven.

door Sarah Hanegraef | fotografie Koen Fasseur
ONDERNEMERS februari 2021

Welgeteld 52% van de Britten koos bij een referendum in 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie. Na een lange weg van onderhandelingen en verstreken deadlines, is de brexit sinds 1 januari ook een feit. Specialisten in douaneservices en logistieke dienstverlening zoals Portmade hebben hun klanten hierop evenwel al van lang tevoren met de nodige ondersteuning voorbereid.

Toen op nieuwjaarsdag de brexit effectief is ingegaan, was Portmade al lang klaar met zijn huiswerk. ‘Voor ons wat het een evidentie voorbereid te zijn. We hadden al enkele keren het gevoel dat het 5 voor 12 was. We wilden dus zo goed mogelijk kunnen inspelen op de veranderingen waarvoor de brexit zou zorgen’, stelt managing director Jef Hermans.
‘Nog steeds is niet alles duidelijk afgelijnd. Dit jaar zullen er ook nog verschillende fases moeten worden doorlopen. Maar we zijn daar klaar voor. We hebben een team van IT’ers, businessanalisten en douanedeclaranten samengesteld om onze processen te bekijken en die anders in te delen indien
nodig. Volgens mij zijn trouwens veel Britten geschrokken van de keuze om de EU te verlaten en koesterden die nog enige hoop dat dit kon worden teruggedraaid. Bij ons was dat niet anders. Maar toen duidelijk werd dat dit niet het geval was, zijn we een jaar voor het verstrijken van de eerste deadline gestart met onze voorbereidingen.’

‘Extra formaliteiten zorgen aan beide kanten wel voor extra kosten, ongeacht de omvang van de vracht. Dit gaat dus wel een impact hebben op de groottes
van zendingen.’

In eerste instantie heeft Portmade contacten gelegd met de juiste partners in het Verenigd Koninkrijk en ook uitgebreid samengezeten met de verschillende operatoren om een plan van aanpak op te stellen. Jef Hermans: ‘Daarnaast is er een goede samenwerking geweest tussen de private havengemeenschap en de douane om voldoende voorbereid te kunnen zijn op de brexit. Zo heeft de Belgische douane binnen het Nationaal Forum de subwerkgroep Brexit opgericht om de Britse, Europese en nationale richtlijnen te bespreken. Bovendien heeft ze ook 380 extra mensen aangeworven om de gevolgen van de brexit te kunnen verwerken.’

OOK BEDRIJVEN MOETEN STAPPEN ZETTEN

Los van de voorbereidingen door de Belgische douane en bedrijven die zorgen voor douanedienstverlening, moeten ook bedrijven de nodige stappen zetten om de impact van de brexit te beperken. ‘Naar mijn gevoel hebben de meeste bedrijven zich voldoende voorbereid. Al schrik ik er soms wel van dat sommigen nog steeds niet beseffen dat de brexit extra formaliteiten vraagt. Wat tot eind vorig jaar nog een
intracommunautaire levering was, valt sinds begin dit jaar beschouwd als een vorm van internationale handel. Daarbij komen dan aan de grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk heel wat extra zaken kijken. Bijvoorbeeld voor voedingsstoffen zijn er langs beide zijden extra controles op in- en uitvoer. Bij een aantal bedrijven moet dit nog doordringen’, stelt de managing director vast. ‘Ook bij een
aantal multinationals merken we dat ze de impact van de brexit minimaliseren. Soms menen ze al voldoende ervaring te hebben met internationale handel. Maar daarbij vergeten ze dan bijvoorbeeld dat ergens in hun productieproces Britse onderdelen worden gebruikt. Dat zorgt voor problemen, die evenwel snel weer op te lossen zijn.’

BREXIT IN TRANSITIEPERIODE

In de huidige periode van transitie vallen die problemen tot nu toe mee. ‘Op 2 en 3 januari hebben we gewerkt om de grote stormloop voor te zijn, maar voorlopig is die uitgebleven. Natuurlijk speelt de Britse variant van corona hier wel mee een rol. Intussen vangen we wel signalen over slinkende voorraden op. Stilaan zal alles dus terug wat meer op gang komen. Er zijn nog wel een aantal cruciale momenten die voor problemen kunnen zorgen, vooral dan aan de Britse zijde. Dat zijn bijvoorbeeld 1 april en 1 juli. Vanaf 1 april moeten
voedingsstoffen verplicht worden aangegeven bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk. Op 1 juli moet dan weer alle import
tot en met 30 juni worden aangegeven. Vanaf dan moet alle import per transactie worden aangegeven in het Verenigd Koninkrijk’, licht Jef Hermans toe. ‘We hebben voldoende mensen in dienst om deze problematieken op te vangen. Sinds 1 januari werken we ook in een 24/7-regeling met drie shiften, zodat we op eender welke dag de klok rond bereikbaar zijn. Hiervoor hebben we 4 bijkomende voltijdse werknemers aangeworven en opgeleid. Zo kunnen we ons volledig focussen op de monitoring en problem solving voor onze klanten.’

IMPACT OP HELE LOGISTIEKE KETEN

Ondanks alle voorbereidingen heeft de brexit toch een impact op de logistieke keten bij bedrijven die handel voeren met het Verenigd Koninkrijk. ‘Vroeger kon een transporteur zijn vrachtwagen eerst langs verschillende laadplaatsen in bijvoorbeeld Frankrijk, België en Luxemburg sturen. Vervolgens nam die dan in Zeebrugge de overzetboot naar het Verenigd Koninkrijk, om daar dan op uiteenlopende plaatsen
weer te lossen. Zo’n traject dat vroeger 24 tot 36 uur in beslag nam, zal nu als gevolg van de brexit meerdere dagen duren.
Zo rijst de vraag welk effect dit op de logistieke keten zal hebben. Kiezen bedrijven nog voor zulke melkrondes? Of beginnen ze nu toch meer te denken aan consolidatie van ladingen in containers, die ze pas verschepen als de container vol is? Dit gaat zorgen voor langere wachttijden, waaraan bedrijven zich zullen moeten aanpassen’, stelt Jef Hermans nog. ‘Bijvoorbeeld bij een intracommunautaire vracht van
Waver naar Manchester kon je vroeger ook gemakkelijk via e-mail een factuur sturen. Vandaag komen hierbij langs beide kanten allerlei formaliteiten kijken die het proces vertragen. Voor bedrijven is dat niet evident. Gelukkig is er een deal over de invoerrechten en gaat er geen te grote impact zijn op de prijs van producten. Maar die extra formaliteiten zorgen aan beide kanten wel voor extra kosten. Of het nu gaat over een klein pakje of een container: in de praktijk gaan die even hoog zijn. Dus dit gaat wel een impact hebben op de groottes van zendingen. Ook bij e-commerce zal de consument extra kosten aangerekend krijgen.’

U kan het artikel ook bekijken op https://issuu.com/vokavzw/docs/02_21_aw_ondernemers