Jef Hermans (Gedelegeerd bestuurder Portmade en kersvers FORWARD Belgium-voorzitter) over de uitdagingen binnen de sector.

Jef Hermans, managing director van de Portmade groep, heeft vorige maand officieel het voorzitterschap van expediteursvereniging FORWARD Belgium van Johan Proost overgenomen. “Het is voor een stuk een protocollaire rol, maar ik wil de volgende twee jaar toch enkele klemtonen leggen en samen met mijn team wil ik het hoofd bieden aan de uitdagingen in onze sector, stelt hij.

In de eerste plaats wil Jef Hermans het gemeenschapsgevoel in de sector terug aantrekken.
“Het probleem van een transporteur, een scheepsagent, een terminal,… is ook mijn probleem. Ik Wil daarmee zeggen dat alle deelnemers aan het logistieke netwerk elkaar nodig hebben. Het is belangrijk om naar elkaars problemen te luisteren en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Het digitalisatieproces kan ans daar heel goed bij helpen.”

Daarmee legt de voorzitter al meteen een tweede uitdaging op tafel: de toenemende digitalisering en het beschikbaar stellen van data.
“lk roep ‘de groten der aarde’ op om hun data effectief te delen met de gemeenschap, maar ook de kleine bedrijven vraag ik om dit te doen. Zeker zjj zijn flexibel en kunnen soepeler het digitalisatiepad kiezen, waar grote bedrijven vaak afhankelijk zijn van een buitenlands hoofdhuis.”

Relatie met Douane

Vanuit zijn voorzitterschap van de commissie Douane binnen FORWARD Belgwm heeft Jef Hermans de laatste jaren al meermaals aangekaart dat de relate met de Administratie van Douane en Accijnzen beter kan.
“Een gedeelte van de top van de Douane zoet ons expediteurs nog altijd als grote misdadigers. Wij moeten niet de dupe worden van die enkelingen die het niet goed menen. Ondertussen is de directe vertegenwoordlging er wel gekomen, maar we voelen dat er gezaagd wordt aan de tak waarop we nu zitten.”

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de nieuwe voorzitter.
“De modal shift, transporten bundelen,… Onze leden vinden duurzaamheid belangrijk, maar om zulke shift te realiseren moet mankracht vrijgemaakt worden en die is er niet altijd. Met FORWARD Belgium bekijken we momenteel hoe we onze bedrijven ap dit vlak kunnen bijstaan We zouden graag zien dat elke expediteur het label verdient van duurzame, logistieke dienstverlener.”

Internationalisering

Last but not leest wil de expediteursvereniging zich nationaal verder verankeren en nog meer samenwerken met de haven van Zeebrugge, met Brussels Airport, Luik… Ook op Europees en internationaal niveau Wil FORWARD Belgium harder wegen. Het gaat op dat vlak zeker de goede kant op. Zo wegen we sterk op het dossier douane en zeevervoer. Twee mensen van FORWARD Belgium-leden zijn respectievelijk voorzitter van de Europese Douanewerkgroep en van de wereldwijde Zeetransport werkgroep binnen CLECAT en Fiata en dan is er nog de organisatie in 2021 van het FIATA World Congress in Brussel dat FORWARD Belgium onder leiding van Marc Huybrechts organiseert. • (NV)

FORWARD Belgium
Brouwersvliet 33, bus 1 – 2000 Antwerpen
T 03 233 67 86 – info@forwardbelgium.be
www.forwardbelgium.be