Nieuwjaarsbrief Jef Hermans

Nieuwjaarsbrief Jef Hermans (Gedelegeerd Bestuurder Portmade Group en Voorzitter FORWARD Belgium)

Flows, 7-1-2021 | Jef Hermans

Begin 2020 werd Jef Hermans aangesteld als voorzitter van expediteursvereniging FORWARD. Hij blikt terug op zijn ‘maidenyear’ en vooruit naar 2021.
Jef Hermans – © Portmade


Voldoende uitdagingen de komende jaren

Tijdens volle COVID-crisis het voorzitterschap van FORWARD Belgium overnemen van Johan Proost, was niet onmiddellijk mijn ultieme droom. Niet voor de overname en zeker niet omdat mijn voorganger zo’n goed werk leverde. Bedankt Johan voor uw prestatie! De lijnen zijn gezet, de voorbereidingen getroffen … Het veld is klaar om ingezaaid te worden.

Anderzijds geeft COVID de mogelijkheid om in alle rust en relatieve kalmte de kar in mijn eigen sporen te trekken. We waren al op de goede weg, doch elke voorzitter wenst de koers (of klemtonen) aan te passen aan zijn visie.

Dankzij het topteam van FORWARD Belgium (Ines, Vanessa en Caroline, onder de ervaren leiding van Olivier) krijgt een voorzitter uitgebreid de kans om zijn eigen visie verder te ontwikkelen en uit te dragen. Bedankt Forward Belgium Team!

De grote uitdaging aan de vooravond van 2021 voor de logistieke wereld, waar ik als voorzitter mijn aandacht wil op focussen, bestaat uit twee samenhangende componenten. Enerzijds samenwerking met stakeholders en anderzijds digitalisering. Twee thema’s die onvoorwaardelijk met elkaar verbonden zijn.

Samenwerking

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders is van het grootste belang om als logistieke speler te kunnen groeien. Elkaars problemen onder ogen zien en oplossen. Uw probleem is mijn probleem … maar ook andersom. Samen sterk binnen de gemeenschap. In de loop der jaren is – onder meer door de globalisering van grote spelers – de lokale wil tot samenwerken in sterke mate afgenomen. Misschien hadden we vroeger geen oog voor wat er in de wereld rondom ons gebeurt, maar nu lijkt het wel of we alleen kijken naar wat er in de wereld gebeurt, maar niet in onze eigen voortuin. Het regionale chauvinisme is soms ver te zoeken in zowel zeehavens, luchthavens als het hinterland.  

Digitalisering

Enkel samenwerking tussen de verschillende stakeholders binnen de logistiek, zal ons ook in de mogelijkheid stellen om doorgedreven te digitaliseren. Hergebruik van elkaars data zal eenieders processen optimaliseren. NxtPort, RX/Seaport, Brucloud enzovoort geven de mogelijkheid om data te vergaren en te hergebruiken in eigen systemen of apps. Vrijblijvendheid is wel de storende factor. Mede door de ontwikkeling van global solutions door grotere spelers, verkleint de kans om centraal data te vergaren. Gebruikers (klanten dus) worden hierdoor gedwongen om her en der data op te halen en dat maakt het er niet eenvoudiger op. Een mogelijke optie zou kunnen zijn dat de facilitators van (lucht)havens het gebruik van kaaien, landingsbanen enzovoort verbinden aan het verplicht sharen van de data die de goederenstroom volgt.

Douane

Ook douane is een stakeholder in deze twee componenten. Als logistieke dienstverlener zijn we een betrouwbare partner van de douane. We vragen al jaren om samenwerking en vertrouwen. Ook wij als dienstverlener zijn tegen drugs, namaak, ondergewaardeerde goederen. Spijtig genoeg worden we te veel in de beklaagdenbank geduwd omdat we nu eenmaal als tussenpersoon een makkelijke prooi  zijn. Spijtig dat een overheid die ten dienste moet staan van de bevolking en bedrijven, zich geen houding weet te geven in een samenwerking op dagelijks niveau.

Qua digitalisatie, zien we ook bij de douane de nood aan versnelling. Europese deadlines zijn één zaak, maar het faciliteren van transacties via digitale weg is een must voor een moderne overheid.

Jongeren

Ten slotte onze jongerenwerking. Dankzij het engagement van enkele Fine Young Canibals is er een jongerenwerking. Zij doen een topjob in het aanbieden van verschillende activiteiten die soms los staan van logistiek, maar wel zeker nuttig zijn binnen onze sector. Ze durven verder kijken dan hun neus lang is. Zij zijn FORWARD Belgium op zijn best.

Aan de rand van onze nationale werking wordt er ook nog hard gesleuteld aan de organisatie van FIATA 2021 (oktober 2021) door Marc Huybrechts. Een doorwinterde organisator en traditioneel deelnemer aan het wereldevent dat komend jaar in Brussel landt. Allen daarheen!

Ten slotte wens ik iedereen binnen onze gemeenschap vooral een goede gezondheid en hopelijk klinken we snel het glas op een beter 2021! Jef Hermans, Gedlegeerd Bestuurder Portmade Group en voorzitter FORWARD Belgium


Lees het artikel in Flows