Portmade Consultancy: douaneaangiftes optimaliseren = geld en tijd besparen

KMO-insider | 28-4-2021

Douaneaangiftes opstellen is een ding, je douaneformaliteiten zo (fiscaal) optimaal mogelijk vervullen, is iets anders. Dat kan je veel geld en tijd uitsparen. Douanevertegenwoordiger Portmade hecht belang aan consultancy en staat jou en je team bij met advies en training rond logistieke en douaneoplossingen (foto: copyright Portmade).

Hoe optimale douaneaangiftes opstellen?

Managing director Jef Hermans: “Om optimaal je douaneformaliteiten uit te vervullen, voeren we eerst een grondige screening bij je uit, om te kijken welke producten je precies wil in- of uitvoeren, zodat we je de beste en de veiligste oplossing kunnen aanbieden. Daaruit groeit dan een kader, waarbinnen we de transacties kunnen verwerken. Compliance is daarbij steeds het hoofddoel.”

Douaneaangiftes met fiscale en btw-optimalisatie

Portmade ontzorgt je volledig en houdt ook steeds je fiscale en btw-optimalisatie in het oog.

Director Guio Veraart: “Als douanevertegenwoordiger volgen we uiteraard de geldende wetgevingen en reglementeringen op de voet zodat we bij elke aanpassing of wijziging je correct kunnen informeren en de juiste maatregelen kunnen nemen. Voor je btw-administratie gaan we b.v. ook na of je met een ET14.000 vergunning je btw niet kan verleggen, zodat je die niet voor je klanten moet prefinancieren.”

Op punt zetten van je douaneadministratie

Zet je je eerste stappen in de import of export van goederen? Portmade begeleidt bedrijven om hun douaneadministratie volledig op punt te zetten, tot en met het aanvragen van je EROI-nummer toe. Heb je je goederen tot nu toe altijd binnen de Europese Unie in- en uitgevoerd? Sinds de Brexit krijg je te maken met extra formaliteiten voor het Verenigd Koninkrijk, zoals een vergunning erkende laadplaats.

Meer weten over import en export na de Brexit?

Aangiftes bij veterinaire en fytosanitaire keuringen

Jef Hermans: “We informeren je ook graag over veterinaire en fytosanitaire keuringen, die je eventueel bij je aangiftes moet voegen. We staan voortdurend in contact met instanties als het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, het Ministerie van Landbouw,… Zo bewaken we mee de voedselveiligheid en het dierenwelzijn bij import in onze havens.”

Doorgedreven digitalisering van douaneformaliteiten

Portmade zet hard in op digitalisering, waarbij de douanevertegenwoordiger ook gebruik maakt van AI.

Guio Veraart: “We werken samen met dataplatformen in de sector, waaronder NxtPort, Brucloud, RX/Seaport, Portbase en Tradelens en we zetten interfaces op met je ERP-, SAP-, TMS- of andere oplossing, zodat we de gegevens voor de opmaak van douaneaangiftes automatisch ontvangen. Dankzij doorgedreven digitalisering is het dan b.v. ook mogelijk om een bericht van ons terug te ontvangen zodat je voorraadadministratie automatisch aangezuiverd wordt. Last but not least: Portmade stelt echt letterlijk 24/7 douaneaangiftes op.”

Meer lezen over de digitalisering bij Portmade?

Contacteer Portmade rechtstreeks voor meer informatie over import- en exportformaliteiten of voor een inhouse training voor je team, of vul hieronder het formulier in.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Portmade